Over Marian Verkerk

In de afgelopen decennia heb ik mij actief bemoeid met advies en consultancy op het vlak van de zorg. Ontwikkelen van reflectievaardigheden, trainingen, moreel beraad maar ook consultatie bij ontwikkelen van ethiekbeleid in instellingen zijn daarin een vaste kern geweest. Hoe geef je vorm aan een waardengedreven zorgbeleid, waarbij waarden in de zorg maar ook zorg om de waarden centraal staan?

Tevens ben ik met veel plezier werkzaam als commissaris en toezichthouder in de zorg.

Ik draag graag bij aan het analyseren en doordenken van vraagstukken die zich niet gemakkelijk laten beantwoorden. Exploreren van perspectieven op zorg en verwante maatschappelijke domeinen boeit mij. Ik wil mij blijven verwonderen over de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden in werk en bestaan. Liever het stellen van nieuwe vragen dan het krampachtige zoeken naar instrumentele oplossingen is mijn leidraad in werk en leven. Humor en relativering helpen daarbij.

In het dagelijks leven met een gewoon hoogleraar Zorgethiek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Sedert 2017 houd ik mij in het bijzonder bezig met patiëntenparticipatie en ben ik voorzitter van de Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie in het UMCG.

Zie voor meer informatie mijn persoonlijke website Marian Verkerk en Linkedinn